ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

❤️ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ❤️


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ https://bit.ly/3wbKUhK


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา https://bit.ly/3thDuHV


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา https://bit.ly/3JlJGUC


กลุ่มนโยบายและแผน https://bit.ly/3w8SZnk


กลุ่มบริหารงานบุคคล https://bit.ly/3JlMtNE


กลุ่มอำนวยการ https://bit.ly/3wbuNR5


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา https://bit.ly/36xX9KQ


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) https://bit.ly/3L8bA7i


กลุ่มกฎหมายและคดี https://bit.ly/3NgUEx5


หน่วยตรวจสอบภายใน https://bit.ly/37s3uHU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น