O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

ตั้งอยู่ : เลขที่ 334  หมู่ที่ 4  บ้านฟากนา ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000
อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ 0-4287-0409  
โทรสาร 0-4287-0410


เว็บไซต์ : www.sesao19.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sesao19?

LIne : http://line.me/ti/p/%40yge2960b

เว็บไซต์กลุ่มต่าง ๆ สพม.ลยนภ

1.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 
3.กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
5.กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
6.กลุ่มอำนวยการ
 
7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
9.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น