การรายงานตัวบุคคลเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานตัวบุคคลเพื

Read more

สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ข ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more