O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร สพม.เลย หนองบัวลำภู

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นาย ณัฐภณ    ดวงท้าวเศษ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ระดับ/วิทยฐานะ :เชี่ยวชาญ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0817170868 , 0-4287-0409  
อีเมล์ : bossloei1@sesao19.go.th

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย ปฐมพงษ์    สมอฝาก
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ/วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0879454953  
อีเมล์ : pathompong2518@gmail.com

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย ไพชยา    พิมพ์สารี
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ/วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0833562863  
อีเมล์ : bossloei3@sesao19.go.th

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : ดร.กชพร    มณีพงษ์
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ/วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0819646519  
อีเมล์ : bossloei4@sesao19.go.th

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น