ข้อมูลผู้บริหารของ สพม.ลยนภ

ข้อมูลผู้บริหาร สพม.เลย หนองบัวลำภู

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล :นาย ณัฐภณ    ดวงท้าวเศษ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
ระดับ/วิทยฐานะ :เชี่ยวชาญ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0817170868 , 0-4287-0409  
อีเมล์ : [email protected]

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย สุวิทย์    เพียรชนะ
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ/วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0801961817  
อีเมล์[email protected]

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาย อาณัติ    ผาพรม
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ/วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0957925156  
อีเมล์ : [email protected]

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : ดร.กชพร    มณีพงษ์
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ/วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ประเภท : ผู้บริหารการศึกษา
สังกัด : สพม.เลย-หนองบัวลําภู
กลุ่ม : ผู้บริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ : 0819646519  
อีเมล์ : [email protected]

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น