รายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำน

Read more

รายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กรณีเพื่อพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

รับสมัครคัเลือกนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.ลยนภ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(1) ศึกษานิเทศก์ (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับย้ายข้าราชการค

Read more

การรายงานตัวบุคคลเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานตัวบุคคลเพื

Read more

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการสำน

Read more

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การลงท

Read more