รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ” สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว่างเพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 2) สังกัด สพม.ลยนภ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more