การรายงานตัวบุคคลเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานตัวบุคคลเพื

Read more

สพม.เลย หนองบัวลำภู เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบ 6) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (จำนวน 24 อัตรา)

สพม.เลย หนองบัวลำภู

Read more

ผลการพิจารณา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ผู้บริหารสถานศึกษา” (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ผลการพิจารณา การย้าย

Read more

สพม.เลย หนองบัวลำภู เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบ 5) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (จำนวน 3 อัตรา)

สพม.เลย หนองบัวลำภู

Read more

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

ประกาศ สพม.เลย หนองบัวลำภู เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการสำน

Read more

การรายงานตัวบุคคลเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานตัวบุคคลเพื

Read more