ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัส สพม.ลยนภ 00420001

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

เว็บไซต์ www.sesao19.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sesao19?

LIne : http://line.me/ti/p/%40yge2960b

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มต่าง ๆ สพม.เลย หนองบัวลำภู

1.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
2.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
 
3.กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
5.กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
6.กลุ่มอำนวยการ
 
7.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
8.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
9.กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ ITA สพม.ลยนภ : https://www.facebook.com/groups/1541572585939869?locale=th_THใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น