สพม.เลย หนองบัวลำภู เพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ  ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.เลย หนองบัวลำภู นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน รวมกว่า  80  คน

เพื่อพัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรจเรข สุภาษีนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  นายยศกร ศรีคลัง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต)และนายสุธี เอมะสุวรรณ  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย เป็นวิทยากร

………………………………………………………………..

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น