ร.ร.บ้านขามพิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 5

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ทางโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ได้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือ SMSS” และ “การสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม CANVA หรือ การสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 5” ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ ทุกคน จำนวนกว่า 40 คน ณ หอประชุมลำพะเนียง โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

“เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา หรือ SMSS และมีทักษะและสามารถสร้างสื่อเพื่อใช้ประกอบในการการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้และตื่นตัวอยู่เสมอ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายกฤตภาส ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร” นางวลักขณา ผอ.ร.ร.บ้านขามพิทยาคม กล่าว

………………………………………………………………

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://shorturl.asia/npD8i

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น