โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 4

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ท่านพระครูปลัดยง นิติสาโร (เวียงอินทร์) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกรศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม CANVA” หรือ “สร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 4” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

เพื่อให้คณะครูได้มีทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ทำให้ผู้สอนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สนุกสนานมากกว่าวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว โดยมีนายกฤตภาส ดวงไพชุม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกรศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายณัฐพงศ์ บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร

…………………………………………………………………

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://shorturl.asia/fIwoW

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น