ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดอบรมสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมกรศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม CANVA” ให้กับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กว่า 150 คน ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เปิดเผยว่า การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนจะช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ทำให้ผู้สอนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สนุกสนานมากกว่าวิธีการบรรยายเพียงอย่างเดียว  โดยสื่อการเรียนการสอนที่ดีจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเรียนรู้และตื่นตัวอยู่เสมอ ซึ่งในการเตรียมและผลิตสื่อการสอนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  

ทางโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสื่อจึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม CANVA หรือการสร้างสื่อสวยด้วย CANVA รุ่น 3 ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ ทุกคน จำนวนกว่า 150 คน ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

“ซึ่งจากการสังเกตและสอบถามกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า  เป็นโครงการที่ดี ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะโปรแกรมการออกแบบ CANVA  ที่จะช่วยให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบและวิธีการการถ่ายทอดของคณะวิทยากร learning by doing ที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง ได้ทั้งทฤษฎีการออกแบบและการปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ ได้แนวคิดและประสบการณ์ดีๆ ที่วิทยากรให้ข้อแนะนำ” นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผอ.ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กล่าว

………………………………………………………………

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด https://shorturl.asia/FgnY6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น