สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิดเวทีมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมเวทีมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” One Teacher One Innovation Excellent Fair 2022 ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Meeting

โดยแยกกลุ่มเพื่อนำเสนอผลงาน “หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม” ออกเป็น 6 ห้อง ประกอบด้วย ห้องที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ห้องที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ห้องที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ห้องที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และห้องที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศน.วัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น