การรายงานตัวบุคคลเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานตัวบุคคลเพื

Read more

สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ข ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

เรียน ผู้อำนวยการสำน

Read more

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

สถิติรับสมัคร ครูผู้ช่วย” กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพม.เลย หนองบัวลำภู

สถิติรับสมัครคัดเลือ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศฯ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่ง “นักทรัพยากรบุคคล” ระดับชำนาญการพิเศษ (อ 19) สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more