มาตรการป้องกันการทุจริต ในการคัดเลือกฯ บุคลากร 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับ “ชำนาญการพิเศษ” สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศ อ.ก..ศ. เขตพื

Read more

ประกาศกำหนดวัน เวลา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับ “ชำนาญการพิเศษ” สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

สถิติรับสมัครคัดเลือก “ศึกษานิเทศก์” สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 หน่วยรับสมัคร สพม.เลย หนองบัวลำภู (14-20 มีนาคม 2567)

แบบรายงานการรับสมัคร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักจัดงานการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ อ.2 สังกัด สพม.เลย หนองบัวลำภู

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more

สพม.เลย หนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (9 ตำแหน่ง)

เรียน ผู้อำนวยก

Read more

สพม.เลย หนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (9 ตำแหน่ง)

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

ประกาศรายชื่อฯ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.ลยนภ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read more